//

Naujamiesčio klubas „Menų sala“ veiklą pradėjo 2001 metų kovo 2 dieną. Klubo steigiamajame susirinkime dalyvavo vietos aktyvūs menininkai, Panevėžio rajono savivaldybės kultūros darbuotojai, jaunimo atstovai. 

Tikslas - suburti Naujamiesčio aplinkoje gyvenančius žmones kultūrinei, meninei, pažintinei, socialiai komunikacinei veiklai, įtraukiant ir kitų šalių partnerius.

Uždaviniai: 

  1. Aktyvinti jaunimo iniciatyvas klubo veikloje;
  2. Ieškoti veiklų įvairovės;
  3. Sudaryti sąlygas pagyvenusių žmonių saviraiškai;
  4. Ieškoti ir plėsti tarptautinę partnerystę;
  5. Fiksuoti klubo veiklą foto, video, spaudos medžiagoje;
  6. Teikti sukauptą patirtį interesantams;
  7. Pasinaudoti paramos gavėjo statusu, ieškoti rėmėjų.